• Kích thước: 100mm, 150mm, 200mm…
  • Độ nhám: A60,80,100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600
  • Ứng dụng: xử bề mặt sản phẩm

Liên hệ