• Size: 25x25mm; 40mmx25mm; 30mmx25mm; 50mmx25mm…
  • Độ nhám: #40; #60; #80; #100; #120; #400…
  • Sử dụng: máy xử lí khúc co kim loại, gỗ, nhựa..

Liên hệ