nhám thùng

  • Kích thước: dài x rộng
  • Độ nhám: A40, 60, 80,100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
  • Ứng dụng: xử bề mặt sản phẩm

Liên hệ