nhám dây

Nhám dây rộng dài làm theo nhu cầu kích thước máy
Nhám dây có hạt mài siêu cứng và sắc mài nhanh giảm thiểu lực ép…
Nhám dây hạt mài đều có các độ nhám từ thô đến tinh: 36,40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600,800…

Liên hệ

Product Description

Nhám dây rộng dài làm theo nhu cầu kích thước máy
Nhám dây có hạt mài siêu cứng và sắc mài nhanh giảm thiểu lực ép…
Nhám dây hạt mài đều có các độ nhám từ thô đến tinh: 36,40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600,800…