nhám băng

Nhám băng rộng dài làm theo nhu cầu kích thước máy
Nhám băng có hạt mài siêu cứng và sắc mài nhanh giảm thiểu lực ép…
Nhám băng hạt mài đều có các độ nhám từ thô đến tinh: 36,40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600,800…

Liên hệ

Product Description

Nhám băng rộng dài làm theo nhu cầu kích thước máy
Nhám băng có hạt mài siêu cứng và sắc mài nhanh giảm thiểu lực ép…
Nhám băng hạt mài đều có các độ nhám từ thô đến tinh: 36,40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600,800…