Giấy nhám xếp

Giấy nhám xếp D100mm, 4 inch hạt mài cứng sắc
Dùng máy mài xử lí các mối hàn, bề mặt sản phẩm nhanh
Dĩa nhám xếp có độ nhám 40,60,80,100,120…

Liên hệ

Product Description

Giấy nhám xếp D100mm, 4 inch hạt mài cứng sắc
Dùng máy mài xử lí các mối hàn, bề mặt sản phẩm nhanh
Dĩa nhám xếp có độ nhám 40,60,80,100,120…