• Kích thước: đường kính 100mm(4″), 125mm(5″), 150mm(6″), 7″, 8″, 9″ 10″, 11″, 12″…
  • Độ nhám: A40, 60, 80,100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
  • Ứng dụng: dùng máy mài hơi

Liên hệ