Giấy nhám tròn 125mm, 5inch

Giấy nhám tròn 125mm, 5inch
Kích thước giấy nhám: đường kính 125mm
Giấy nhám có độ nhám: A100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
Giấy nhám sử dụng cho máy mài

Liên hệ

Product Description

Giấy nhám tròn 125mm, 5inch
Kích thước giấy nhám: đường kính 125mm
Giấy nhám có độ nhám: A100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600…
Giấy nhám sử dụng cho máy mài