Giấy nhám tròn 100mm, 4inch
Kích thước giấy nhám tròn: đường kính 100mm
Giấy nhám tròn có độ nhám: A100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600…
Giấy nhám tròn sử dụng cho máy mài

Liên hệ

Product Description

Giấy nhám tròn 100mm, 4inch
Kích thước giấy nhám tròn: đường kính 100mm
Giấy nhám tròn có độ nhám: A100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600…
Giấy nhám tròn sử dụng cho máy mài