• Kích thước: đường kính 100mm (4 inch), 125mm (5 inch), 150mm (6 inch)
  • Độ nhám: A40, 60, 80,100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500…
  • Ứng dụng: xử bề mặt sản phẩm

Liên hệ