• Kích thước: D100mm, 125mm, 150mm…
  • Độ nhám: A60, 80,100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
  • Ứng dụng: dùng máy chà sơn

Liên hệ