Dây nhám

Dây Nhám rộng dài làm theo nhu cầu kích thước máy
Dây Nhám có hạt mài siêu cứng và sắc mài nhanh giảm thiểu lực ép…
Dây Nhám hạt mài đều có các độ nhám từ thô đến tinh: 36,40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600,800…

Liên hệ

Product Description

Dây Nhám rộng dài làm theo nhu cầu kích thước máy
Dây Nhám có hạt mài siêu cứng và sắc mài nhanh giảm thiểu lực ép…
Dây Nhám hạt mài đều có các độ nhám từ thô đến tinh: 36,40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600,800…